Voorwaarden

Je bent verwezen door de huisarts of specialist naar de oefentherapeut-Mensendiek voor behandeling van jouw klacht(en), of je komt op eigen initiatief, al dan niet op advies van de podotherapeut of verloskundige.

Het is belangrijk dat je op juiste wijze bent geïnformeerd over de regels die in mijn praktijk worden gehanteerd. De onderstaande links geven uitgebreide informatie over deze voorwaarden: