1. /
 2. Medisch
 3. /
 4. Whiplash

Whiplash

Symptomen na een whiplash

Een whiplash kan leiden tot verschillende symptomen en verschijnselen. In het gunstigste geval heb je geen nekklachten of andere lichamelijke problemen. In het wat minder gunstige geval zijn er problemen in verschillende gradaties.

 1. Nekklachten zoals pijn, stijfheid of gevoeligheid, geen andere lichamelijke symptomen en/of afwijkingen.
 2. Nekklachten en problemen met spieren en gewrichten, ondermeer bewegingsbeperking en lokale drukpijn.
 3. Nekklachten en neurologische symptomen, zoals verminderde of afwezige peesreflexen, zwakte en uitvalsverschijnselen.
 4. Nekklachten en fracturen of ontwrichtingen.

Bij een whiplash kunnen verschillende klachten voorkomen zoals: Klachten van het bewegingsapparaat (dus de spieren en gewrichten), cognitieve stoornissen (minder goed kunnen nadenken, minder snel begrijpen, iets niet meer weten), vegetatieve verschijnselen (meer of minder transpireren), stoornissen in de zintuiglijke waarneming (zien en horen, voelen, proeven en ruiken), stoornissen in vitaliteit (levenslust, conditie) en na enige tijd veranderingen in de persoonlijkheid (kortaf, depressiever, ongeduldiger). De prognose voor patiënten met de verschijnselen genoemd onder de punten 1 en 2 is gunstig.

Behandeling

Standaard behandeling is er tot op heden nog niet. Het doel van de behandeling is het zoveel mogelijk activeren van de patiënt binnen diens grenzen en de duur van de klachten beperken. Soms wordt een halskraag geadviseerd, maar vaak lijkt een vroegtijdige actieve benadering meer effect te hebben dan een passieve benadering. Bij patiënten in klasse 3 is bij heftige pijn 1 week rust geïndiceerd. Geen bedrust! Bij pijn worden er vaak medicijnen (pijnstillend, koortswerend, ontstekingsremmend) voorgeschreven, om toch te proberen de patiënt actief te laten blijven. Ben je angstig om te bewegen, omdat je bang bent dat er iets beschadigen kan? Oefentherapie Mensendieck is dan bij uitstek geschikt om je stapje voor stapje het vertrouwen in je eigen lichaam terug te geven. Uit angst voor bewegen ga je vaak minder doen, waardoor de spierkracht afneemt en de klachten kunnen verergeren. Ook kunnen nieuwe, andere klachten ontstaan door de afnemende activiteit.

whiplash

De therapeut herken een gespannen of verkeerde houding en beweging en kan je helpen met het aanleren van een betere ADL (Activiteiten van het Dagelijks Leven). Hierdoor neemt het vertrouwen in je eigen lichaam weer toe en verdwijnt veel onnodige angst en daarmee de spanning. Eveneens helpt de therapeut je inzichtelijk te maken wat er wel en niet kan. Ook kan de werkplek of thuissituatie worden bekeken en aangepast, eventueel in samenwerking met de bedrijfsarts, maatschappelijk werker en/of ergotherapeut.

Bij de behandeling gaan we uit van je eigen zelfwerkzaamheid. Wat kun je zelf doen om de klachten te verhelpen? De aanpak is individueel en daarom zal de therapeut een gesprek met je hebben en een onderzoek doen om na te gaan wat de oorzaak van je klachten is.

Na het gesprek en het onderzoek maken we een persoonlijk behandelplan waarin onder andere de volgende punten aan de orde komen:

 • De therapeut maakt je bewust van spanning en ontspanning.
 • Je wordt bewust van de juiste houdingen en bewegingen, thuis, met sporten en op het werk
 • Je leert hoe je de doorbloeding van de spieren bevordert en hoe je je conditie kunt verbeteren
 • Je leert hoe je je hele lichaam kunt ontspannen
 • Je leert hoe je op lichaamssignalen kunt reageren en hoe je met stress om kunt gaan
 • Je leert hoe je zelf je klachten kunt verminderen
 • Je krijgt informatie, advies en begeleiding

Maak een afspraak

Je kunt zonder een verwijzing van huisarts of specialist naar
De behandeling wordt vergoed via de aanvullende verzekering.

Volg ons via:

0299 - 64 98 22vraag@mensendieckdepurmer.nl
VoorwaardenPrivacyverklaring
Copyright © 2023 Mensendieck de Purmer
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram