1. /
 2. Medisch
 3. /
 4. Osteoporose

Osteoporose

Osteoporose (botontkalking) is een aandoening waarbij de botten zo zwak worden dat ze gemakkelijk kunnen breken ten gevolge van een val, of bij ernstige osteoporose zelfs spontaan.

De botbreuken ontstaan meestal in de heup, wervels of pols. Osteoporose komt vooral voor bij vrouwen na de overgang en ouderen (zowel mannen als vrouwen).

Bot wordt tijdens het hele leven voortdurend afgebroken en weer opgebouwd. Tot de leeftijd van ongeveer 30 jaar is de opbouw groter dan de afbraak, waardoor het bot steviger wordt (de botmassa neemt toe). Daarna wordt de afbraak groter dan de opbouw, waardoor de botten geleidelijk aan minder stevig worden (de botmassa neemt af).

Door allerlei factoren, zoals vroege overgang, hormoonafwijkingen, leefgewoonten, erfelijke aanleg, ziekten, eetstoornissen en medicijngebruik, kan de botmassa versneld afnemen. Je heeft osteoporose als jouw botmassa veel lager is dan de gemiddelde botmassa van jouw leeftijdsgenoten.

Als gevolg van osteoporose (en botbreuken die je mogelijk hebt gehad) kunt je de volgende klachten hebben:

 • pijnklachten in rug en heup die toenemen bij het rechtop staan en zitten en afnemen bij het liggen
 • toegenomen problemen bij bewegen in het dagelijks leven, bijvoorbeeld bij het lopen, bukken, gaan zitten of liggen en weer opstaan, iets oppakken, grijpen of reiken met de arm
 • verminderd evenwicht
 • bang zijn om te vallen en onzekerheid om te bewegen
 • vermoeidheid en spierklachten; indien je ueen verminderd evenwicht en een veranderde lichaamshouding (kromme rug) heeft gekregen en meer vermoeid bent, loopt je een groter risico op botbreuken door een val

Behandeling

Bij de behandeling gaat Ingeborg uit van jouw eigen zelfwerkzaamheid. Wat kun je zelf doen om de klachten te verhelpen? De aanpak is individueel en daarom zal ik een gesprek met je hebben en een onderzoek doen om na te gaan wat de oorzaak van jouw klachten is.

Ik leer je omgaan met jouw klachten en de problemen bij bewegen in het dagelijks leven. Om de kans op botbreuken te verminderen leer het risico op vallen te verkleinen. Daarnaast zal je gestimuleerd worden tot verantwoord bewegen (o.a. door het ontwikkelen van goede houdings- en bewegingsgewoonten) en tot deelname aan een geschikte sport of bewegingsactiviteit. Aan de hand van het gesprek en het onderzoek, maak ik een persoonlijk behandelplan. In dat plan komen onder andere de volgende punten aan de orde:

 • het verminderen van (pijn)klachten en problemen bij bewegen in het dagelijks leven door specifieke oefeningen, door betere dagelijkse houdingen en bewegingen en door je te leren rust en belasting adequaat af te wisselen
 • het verminderen van angst om te vallen door je te laten ervaren dat je bepaalde bewegingen kunt uitvoeren en je weer vertrouwen te geven in het bewegen
 • het leren ontspannen en het optimaliseren van jouw ademtechniek
 • het verminderen van het risico om te vallen door o.a. balansoefeningen en het geven van adviezen
 • het afremmen van het verlies aan botmassa door het stimuleren van bewegingsactiviteiten waarbij je gebruik maakt van de zwaartekracht en je op eigen benen staat, zoals wandelen, joggen en het doen van spierversterkende oefeningen

Bewegingsactiviteiten zoals zwemmen, waarbij je "gedragen" wordt door het water, hebben geen invloed op jouw botmassa. Om je botmassa positief te kunnen beïnvloeden moet je je botten meer belasten dan je normaal gesproken doet. Bovendien is het belangrijk dat je de bewegingsactiviteiten jarenlang blijft volhouden om het verlies aan botmassa tegen te gaan. Ik bekijk samen met jou op welke manier je verantwoord belast kunt bewegen in het dagelijks leven en aan welke sport of bewegingsactiviteiten je kunt deelnemen om het verlies aan botmassa af te remmen.

Maak een afspraak

Je kunt zonder een verwijzing van huisarts of specialist naar . De behandeling wordt vergoed via de aanvullende verzekering.

Volg ons via:

0299 - 64 98 22vraag@mensendieckdepurmer.nl
VoorwaardenPrivacyverklaring
Copyright © 2023 Mensendieck de Purmer
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram