1. /
  2. Medisch

Medisch

Behandeling algemeen

Als oefentherapeut-Mensendieck behandelen wij klachten van het bewegingsapparaat. Sommige klachten komen vaker voor dan andere en worden daarom hier afzonderlijk vermeld.

Bij de behandeling gaan we uit van je eigen zelfwerkzaamheid. Wat kun je zelf doen om de klachten te verhelpen? De aanpak is individueel en daarom zal de therapeut een gesprek met je hebben en een onderzoek doen om na te gaan wat de oorzaak van de klachten is.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is neck_pain.jpeg

Aan de hand van de resultaten van het gesprek en het onderzoek maken we een behandelplan. Dit behandelplan is helemaal toegesneden op je persoonlijke situatie.

Volg ons via:

0299 - 64 98 22vraag@mensendieckdepurmer.nl
VoorwaardenPrivacyverklaring
Copyright © 2022 Mensendieck de Purmer
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram