Kwaliteit

De kwaliteit van onze behandelingen is gewaarborgd

Iedere oefentherapeut die vermeld wordt op deze website als oefentherapeut Mensendieck staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de VvOCM . Alle therapeuten doen mee aan kwaliteitstoetsing via Qualiview.
De wet Big regelt de titelbescherming van medische en paramedische beroepen en stelt eisen aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening.
Om aan de kwaliteitseisen te voldoen dient de therapeut zijn of haar kennis helder te houden door onder andere regelmatig nascholingen te volgen. Stagiaires te begeleiden en met collega's intercollegiaal overleg te voeren maakt ook onderdeel uit van de waarborg van kwaliteit van onze behandelingen.
Verder zijn de meeste therapeuten aangesloten bij het Netwerk Chronische Pijn  en werken samen met de revalidatie artsen in het ZMC.